Om Kirkekoncertbooking.dk

Vi håber, at vores katalog på nettet kan være til inspiration, når De skal tilrettelægge Deres næste kirkekoncert el. arrangement i sognegården.
NKMusic| Kirkekoncertbooking.dk har siden 1968 arrangeret og formidlet koncerter til en lang række arrangører/kirker i hele landet.

NKMusic | Kirkekoncertbooking.dk har til kirkekoncerter bl.a formidlet navne som Michala Petri & Lars Hannibal, Etta Cameron, Erik Grip, Kaare Norge, Kim Sjøgren, Trio Rococo, Trompetisten Per Nielsen, Kurt Ravn, Lene Siel, Liv Oddveig Midtmageli og Ingo Schauser, Marie Carmen Koppel, Papa Bues Viking Jazzband, Anne Linnet, Thomas Kjellerup, Gospelkoret Unity, The Tolkien Ensemble, Jette Torp, Kirsten Siggaard, Dræsinebanden, Monique, Tamra Rosanes m.fl

NKMusic | kirkekoncertbooking.dk har management på flg. ”navne”:
Bazaar, Lene Siel, Marie Carmen Koppel, Kaare Norge, Erik Grip, Julekoncerter med Per Nielsen, Kurt Ravn, The Tolkien Ensemble samt Anders & Peter Lund Madsen og Lotte Heise

Start med at kontakte os på tlf. 7020 3648 – og vi kan herefter i fællesskab finde de helt rigtige kunstnere til netop jeres kirke.
 
Venlig hilsen
NKMusic | Kirkekoncertbooking.dk
Tlf. 7020 3648Information vedr. udbetaling for musik spillet ved kirkekoncerter
Ved afregning af kirkekoncerter er der indført en subventionering, og kirkekoncerter afregnes derfor i en separat pulje. At puljen "subventioneres" betyder, at puljebeløbet bliver tilført ekstra midler fra andre indtægtsområder. For koncerter, hvor kirken selv er arrangør, afregner KODA gennemsnitligt 16% mere end tilsvarende opkrævninger i Vederlagsbestemt pulje.

Sådan beregner Koda afregningsbeløbet
Afregning i forhold til spilletid
Det samlede afregningsbeløb for den enkelte koncert deles mellem de spillede musikværker i forhold til hvert enkelt musikværks spilletid. Er spilletiden ikke oplyst på KODA-listen, benyttes den varighed, som ophavsmanden har angivet på værkanmeldelsen.

Koncertens varighed
Varer koncerten mindre end 40 minutter, eller udgør den beskyttede musik mindre end 40 minutter af den samlede spilletid, sætter vi beregningsmæssigt koncertvarigheden til 40 minutter.

Gudstjenester afregner vi ikke for længere
Der er forskel på gudstjeneste og kirkekoncerter. For musik brugt ved gudstjeneste har der tidligere været en frivillig aftale mellem Kirkeministeriet og KODA. Aftalen er dog ophørt pr. 31. december 2006. Indtil videre er der ingen ny aftale. Nyhedsbrev
E-mailadresse:

Tilmeld
Frameld